Markanın
güçlü
yansıması!
Şirket sunumlarında kullanılan, özel cep ve taşıma alanına sahip, kurumsal reklam aracı görevi gören dosya türüdür.