Basım Yönetimi Sürecimiz
Müşteri ihtiyacının belirlenmesinden satış sonrası hizmetlere kadar, tüm iş süreçlerimizi "basım yönetimi" anlayışıyla sürdürüyor, günümüz iş dünyasının beklentilerine cevap verecek hız ve kalitede hizmet sunuyoruz.

“Basım Yönetimi Süreci”nin Aşamaları:


1) Baskı Öncesi
a. Müşteri ile yüz yüze iletişim kurularak ihtiyaçların analiz edilmesi
b. Bu ihtiyaca uygun katma değeri yüksek çözümlerin önerilmesi
c. Ekonomik, etkin ve hızlı çözüm paketinin planlanması
d. Gerektiğinde teknik ürün danışmanlığı verilmesi
e. Teklif sunulması
f. Onay sonrası sipariş sürecinin başlatılması
g. Baskı öncesi grafik çalışmalarının hazırlanması
h. Eskizin onaya sunulması
i. Üretimin planlanması ve müşteriye termin verilmesi

2) Baskı
a. Üretim ve kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi

3) Baskı Sonrası
a. Ürünün müşteriye istenen yer ve zamanda teslim edilmesi
b. Müşteri memnuniyetinin teyit edilmesi
c. Teslim edilen işin arşivlenmesi
d. Müşterinin yeni ihtiyaçları için iletişimin sürdürülmesi

"Basım Yönetim Sürecimiz"de müşterilerimize sunduğumuz avantajlar:


Müşteri ayrımı yapmadan hizmet sunuyoruz
Her ölçekte müşteriye kendisine uygun şartlarla hizmet sunmak, temel ilkelerimizden biridir. Müşterilerin ölçeği veya işin hacmi hizmet kalitesini asla etkilemez.

'Sıfır Hata' prensibiyle çalışıyoruz
Hizmet sürecinin her aşamasında etkin kalite yönetimi uygulanmaktadır. Bunun amacı, müşteri ihtiyaçlarını 'sıfır hata' ile karşılamaktır